Zdjęcie w Ratuszu od lewej Burmstrz Barlinka, Jolanta Karasińska i Krzysztof Kłosowicz

03.08.2021 r. Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński spotkał się z laureatami plebiscytu OSOBOWOŚĆ ROKU `2019 i `2020 z Panią Jolantą Karasińską i z Panem Krzysztofem Kłosowiczem. Spotkanie było nie tylko okazją do porozmawiania o osobistych sukcesach, ale także wstępem do rozmowy o jubileuszu 10 – lecia grupy artystycznej „W Kręgu Sztuki”.

Pani Jolanta Karasińska jest poetką, malarką, pisarką, a także aktywnym Ambasadorem Barlinka, Pan Krzysztof Kłosowicz jest artystą malarzem i założycielem grupy „W Kręgu Sztuki”. Statuetki zostały wręczone 15 lipca w Szczecinie podczas uroczystej gali.

Statuetkę - I miejsce na szczeblu powiatowym, w plebiscycie OSOBOWOŚĆ ROKU w kategorii kultura, w 2019 roku zdobył Krzysztof Kłosowicz.

Statuetkę - I miejsce na szczeblu powiatowym, w plebiscycie OSOBOWOŚĆ ROKU w kategorii kultura, w 2020 roku zdobyła Jolanta Karasińska.

Tytuł jest wynikiem wygrania konkursu organizowanego przez Głos Szczeciński. Głosowanie odbywa się w  kategoriach: kultura, działalność społeczna i charytatywna, biznes oraz polityka, samorządność i społeczność lokalna i nauka.

Serdecznie gratulujemy zwycięzca i życzymy kolejnych sukcesów i wytrwałości w swojej kulturalnej działalności.

Zdjęcie w Ratuszu od lewej Burmstrz Barlinka, Jolanta Karasińska i Krzysztof Kłosowicz

notes

pismo dot. asf

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myśliborzu informuje, ukazało się rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1268 z dnia 29 lipca 2021r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, które włączyło teren Gminy Barlinek i Nowogródek Pomorski do obszaru objętego ograniczeniami I - niebieskiego. Poniżej wysyłam link do aktualnej mapy ASF: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/.

Budżet obywatelski

Chciałbym Państwa zaprosić do aktywnego udziału w tworzeniu i decydowaniu o Barlineckim Budżecie Obywatelskim na rok 2022. Razem zdecydujmy na co przeznaczyć 300 tys. zł w ramach projektów miejskich oraz 100 tys. zł w ramach projektów sołeckich.

W ubiegłym roku w głosowaniu oddano 5029 głosów z czego 2310 głosów na projekty miejskie i 2719 głosów  na projekty sołeckie. Ostatecznie zgłoszonych zostało 4 projekty miejskie i 5 projektów sołeckich. Największe poparcie uzyskały: BUDOWA SKATEPARKU (projekt miejski) oraz CENTRUM REKREACYJNE MIESZKAŃCÓW MOCZKOWA (projekt sołecki).

Przed nami szósta edycja Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego tym razem na rok 2022.

Rada Miejska w Barlinku w dniu 28 marca 2019 r. podjęła uchwałę nr VIII/44/2019 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego, na podstawie której 21 czerwca 2021 r. zostało podjęte zarządzenie Burmistrza Barlinka w sprawie naboru wniosków w ramach Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok.

W tym roku po raz kolejny będzie wykorzystywana specjalnie przygotowana strona internetowa, na której znaleźć będzie można najważniejsze informacje pozwalające nie tylko przygotować wniosek, ale także zapoznać się z regulaminem i harmonogramem głosowania. Wniosek będzie można nie tylko złożyć za pomocą platformy internetowej, ale również w formie papierowej.  Głosowanie, tak jak w roku ubiegłym, przeprowadzone będzie wyłącznie  elektronicznie.

Od 1 do 15 września  możliwe będzie zgłaszanie, popartych minimum trzynastoma podpisami, wniosków projektów inwestycyjnych na zadania miejskie oraz minimum pięcioma podpisami wniosków projektów inwestycyjnych na zadania sołeckie. Po weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego od 27 września  do 22 października wszyscy mieszkańcy naszej gminy, będą mogli oddać głos na jeden projekt miejski i jeden projekt sołecki. Głosowanie będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, pod adresem: barlinek.budzet-obywatelski.org.  Najpóźniej 25 października zostaną ogłoszone wyniki głosowania na poszczególne projekty. Wartość projektów nie może przekroczyć kwoty 300 tys. zł na projekt miejski i 100 tys. zł na projekt sołecki. Wybrane w wyniku konsultacji projekty zostaną zaplanowane w budżecie Gminy Barlinek na 2022 r.

Czas realizacji zadania w ramach budżetu obywatelskiego jest ograniczony do 1 roku. W związku z tym będą realizowane tylko te propozycje inwestycyjne, które nie wymagają przygotowania pełnej dokumentacji budowlanej.

Zachęcam wszystkich mieszkańców do zgłaszania wniosków do szóstej edycji „Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego” i wzięcia udziału w głosowaniu.

 

Dariusz Zieliński

Burmistrz Barlinka

 Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego 

harmonogram

 

 

 

zgłoś projekt

 

Barlinecki Budżet Obywatelski

Kalendarz wydarzeń:

 • Zgłaszanie projektów
  Od 01.09.2021r. do 15.09.2021r.
 • Weryfikacja projektów
  Od 16.09.2021r. do 24.09.2021r.
 • Głosowanie mieszkańców
  Od 27.09.2021r. do 22.10.2021r.
 • Ogłoszenie wyników
  Do 25.10.2021r.

Wszystkie informacje znajdziesz na:
barlinek.budzet-obywatelski.org
Barlinek
To mnie rusza!


Zgłoś projekt
od 1 do 15 września 2021r.
Masz szansę:

 • Zmienić swoje otoczenie
 • Zrealizować wymarzone projekty
 • Mieć wpływ na rozwój Gminy

Projekt możesz złożyć w Urzędzie Miejskim lub na stronie:
barlinek.budzet-obywatelski.org
Barlinek
To mnie rusza!

zdjęcie z podpisania umowy

02 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Barlinku podpisane zostały umowy na granty sołeckie i dofinansowanie infrastruktury sportowej - na budowę siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 1, przyznane w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2021”. Umowę podpisał: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz i Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński w obecności sołtysów Mostkowa Roman Wilk i Dzikowa Tomasza Bednarczyka.

W Mostkowie w ramach podpisanej umowy modernizowana będzie szatnia klubu sportowego „Koral Mostkowo”. Zakres wykonywanych prac obejmuje:

 • malowanie ścian
 • wykonanie podłóg i płyt kamionkowych
 • wykonanie okładziny ściennej z płytek ceramicznych,
 • instalacje sanitarne - wymiana baterii umywalkowej, natryskowej i wpustu ściekowego,

Kwota zadania: 25 000 zł, dofinansowanie wynosi 10 000 zł.

Natomiast w Dzikowie w ramach podpisanej umowy grantowej powstanie: Centrum Wiejskiej Integracji, które będzie pełnić rolę nie tylko miejsca kultywowania lokalnej tradycji, promowania historii wsi, ale również stanie się nową atrakcją turystyczna.

Zakres wykonywanych prac:

 • renowacja pozostałości fontanny,
 • budowa miejsca na ognisko,
 • montaż 3 stołów z ławkami,
 • montaż urządzenia rekreacyjnego - karuzeli.

Kwota zadania: 20 000 zł, dofinansowanie wynosi 10 000 zł.

Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 ma na celu stworzenie przyjaznej i bezpiecznej infrastruktury sportowej sprzyjającej integracji, aktywności fizycznej i edukacji poprzez zabawę. 

Zakres wykonywanych prac:

 • przygotowanie nawierzchni trawiastej
 • zakup elementów siłowni
 • zakup ławek, koszy na śmieci
 • dostawa i montaż urządzeń

Kwota zadania: 40 000 zł, dofinansowanie wynosi 20 000 zł.

 

targi

plakat targi

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w dniach 10-12 września 2021r. organizuje XXXIII Barzkowickie Targi Rolne AGRO POMERANIA.

Uprzejmie informujemy, że podczas Targów zostanie przeprowadzony konkurs na "Najładniejszy wieniec dożynkowy", którego celem jest kultywowanie oraz popularyzacja tradycji i twórczości ludowej, prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy oraz wyłonienie prac o wysokich walorach etnograficznych i artystycznych.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 12 września 2021r.

Podkategorie