LIV Sesja Rady Miejskiej w Barlinku

sesja
Kategoria
Wydarzenia
Termin
2022-05-26

OGŁOSZENIE

 

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że dnia 26 maja 2022 r. o godzinie 1100  

w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się

 

LIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
 3. Informacja nt. stanu dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie Gminy Barlinek uwzględniając ewidencję, inwentaryzację i określenie stanu technicznego tych dróg.
 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza oraz na przystąpienie Gminy Barlinek do Stowarzyszenia.
 5. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Barlinku.
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objecie udziałów w podwyższonym kapitale.
 7. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Barlinek.
 8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
 11. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie sesji.

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

  

 

 

                  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

                                                                                                                                         Mariusz Maciejewski

 
 

Wspierane przez iCagenda