Barlinek 01.06.2021 r.

 

Ogłoszenie

 

         Gmina Barlinek informuje, że dnia 10.06.2021 r. o godz. 16.00 w sali widowiskowej Barlineckiego Ośrodka Kultury w Barlinku odbędzie się spotkanie mieszkańców Barlinka z przedstawicielami Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Pracowni Projektowej Dróg i Mostów „DIM” oraz Gminy Barlinek, mające na celu omówienie aspektów dotyczących planowanego przedsięwzięcia „Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 – etap II”.